Business Development Manager

Penlink AB är ett mycket framgångsrikt företag i tillväxt och söker nu en affärsutvecklare med erfarenhet från försvarsindustrin för ett mångfacetterat jobb med många externa kontaktytor på både nationell och internationell basis.

FÖRETAGET

Penlink AB är en framgångsrik leverantör av tekniska lösningar för tillverkningsindustrin och marknadsför några av marknadens starkaste komponenter och system, både delsystem och kompletta boxsystem, inom områdena servokomponenter, produkter för roterande överföring samt elektrooptik. Kunderna är främst välkända större samt medelstora tillverkande företag, vilka återfinns över hela Norden.

Personalen på Penlink besitter ett stort tekniskt kunnande och har ett nära och långsiktigt samarbete med ett antal utvalda leverantörer runtom i världen inom respektive segment. Genom att fokusera på kvalitet i allt man gör, tillsammans med innovativa tekniska lösningar, gör det att Penlink mer än väl kan möta de hårda krav som storföretag ställer på sina underleverantörer - och tillväxten/framgångarna liksom välfyllda orderböcker är ett bevis på detta.

Med för närvarande nio anställda på kontoret i Västberga präglas Penlink av ett genuint entreprenörskap och engagemang, det lilla företagets flexibilitet och korta beslutsvägar samt en god sammanhållning. Det senare betonas om inte annat av att varje arbetsdag börjar med en gemensam frukost för de som är på kontoret. Sedan 2016 är Penlink en del av Addtech-koncernen, affärsområde Components, vilket dessutom ger bolaget en långsiktig stabilitet och resurser man normalt sett inte finner i så pass små bolag. Det gör också att det för rätt person finns goda möjligheter för intern utveckling och framtida karriärmöjligheter.

Kontoret i Västberga har utmärkta kommunikationsmöjligheter med T-bana, pendeltåg och bil. Se även Penlinks hemsida för mer information: www.penlink.se samt koncernens hemsida: www.addtech.se/verksamhet/affarsomraden/components

BEFATTNINGEN

Som Business Development Manager hos Penlink blir du en nyckelperson och kommer att vara delaktig i mycket av det som händer på bolaget. Befattningen är mångfacetterad och innehåller affärsutveckling av komplexa produkter/system med ett högt teknikinnehåll, samt täta kontakter med kunder, leverantörer och övriga kollegor på Penlink.

På Penlink arbetar man ofta efter ”ax till limpa”-modellen varför du kommer att vara med i precis hela processen; från identifiering av nya affärsmöjligheter och införsäljning tillsammans med VD/Säljchef, till projektuppföljning och kundvård. Du hjälper kunderna att identifiera behov och tillsammans med bolagets tekniska experter lösa problem i kundernas egna utvecklingsprojekt. Tillsammans med Penlinks leverantörer blir du också delaktig i att produkterna skräddarsys för ändamålet, och att leveranserna för produktion kommer igång smärtfritt. Genom att tillsammans med dina kollegor sy ihop och presentera kreativa lösningar bestående av flera delkomponenter, bidrar du till att skapa system/delsystem som ger bolaget ökad attraktivitet och konkurrenskraft.

Som Business Development Manager kommer du att arbeta med Penlinks hela produktprogram även om tonvikten kommer att ligga på elektriska drivsystem, servosystem, elmotorer, motorstyrning och stabiliserande system inkl gyro mm. För dessa produkter/system är försvarsindustrin en viktig kund, men du kommer även att arbeta med andra kundsegment. Inom försvarsindustrin handlar det i många fall om väldigt höga kvalitetskrav och teknologi i absolut framkant, och där har Penlink goda förutsättningar att göra sig än mer gällande framöver. Sannolikt kommer du att vara inblandad i flera projekt parallellt.

Visst resande förekommer men går inte till några överdrifter därvidlag, varför de flesta nätter kan tillbringas hemma. Resandet kan handla om kundbesök för att diskutera tekniska lösningar, produktutbildningar hos internationella leverantörer eller olika uppföljningar på levererade projekt etc.

Penlink är i stark tillväxt och förhoppningen är att du kan växa och utvecklas tillsammans med bolaget och om möjligt ta ett än större ansvar framöver. Som affärsdriven Projektledare arbetar du på kontoret i Västberga och rapporterar direkt till Penlinks VD. 

KANDIDATEN

För att lyckas i denna roll har du förmodligen någon form av ingenjörsbakgrund att falla tillbaka på. Givet att det är en nyckelroll på bolaget har du också en teknisk bredd samt flera års erfarenhet av liknande arbete inom något/några av Penlinks produktområden. Erfarenhet från försvarsindustrin är ett starkt önskemål; antingen att du arbetat som t ex teknisk konsult eller som anställd på relevant bolag/leverantör till försvarsindustrin.

I rollen som Business Development Manager arbetar du strukturerat, noggrant och med gott ordningssinne, samt har en förmåga att prioritera bland parallella uppdrag och projekt. Ledtiderna i projekt mot försvars- och tillverkningsindustrin är i regel långa varför ett visst mått av uthållighet och tålamod också krävs. Vidare är du självgående samt lösningsinriktad och drivs framförallt av viljan att leverera kundnytta, oavsett om det handlar om projekt hos nya kunder eller om det är utveckling av befintliga.

De produktområden som du eventuellt inte har arbetat med tidigare, samt eventuellt nytillkommande, har du en vilja att snabbt lära dig för att på så sätt kunna se nya affärsmöjligheter samt diskutera lösningar på ett övertygande sätt tillsammans med både kunder och leverantörer. Du besitter grundkunskaper i CAD dvs inte nödvändigtvis kunna göra avancerade konstruktionsritningar, men på en nivå så att du utan problem läser och förstår ritningar.

Du har lätt för att ta till dig information och kan också på ett tydligt sätt kommunicera både internt och externt. Eftersom du har kontakt med både kunder och leverantörer blir förmågan till ett naturligt och effektivt relationsbyggande också en viktig egenskap i denna tjänst. I samband med dina många kundkontakter är du också lyhörd för nya kundbehov och affärsmöjligheter som kan dyka upp.

I ett mindre bolag måste man ibland vara flexibel och beredd på att hugga i där det behövs varför du är samarbetsvillig, prestigelös, serviceinriktad och tar initiativ för att få saker och ting att hända. Att kunna arbeta självständigt och ha egen drivkraft är viktigt i det mindre bolaget. Sist men inte minst - du ser hellre möjligheter än problem och har förmodligen både ett genuint affärs- och teknikintresse, vilket kommer att hjälpa dig att bli framgångsrik i rollen som Affärsutvecklare.

Penlink AB arbetar med kunder i hela Norden samt leverantörer från hela världen. Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, erfordras därför. I tjänsten kommer du att göra kund- och leverantörsbesök, och körkort för bil är därför ett krav.

LÖN OCH ANDRA FÖRMÅNER

Penlink AB erbjuder en utmanande tjänst i ett framgångsrikt och expansivt företag. Lön och övriga förmåner kommer att ställas i relation till de krav och förväntningar som finns på kandidaterna, samt personernas bakgrund och erfarenhet.

ÖNSKAD TIDPUNKT FÖR TILLTRÄDE

Tillträde kan ske omgående eller enligt överenskommelse. I och med att vi löpande värderar de ansökningar vi får in, och tillsätter befattningen så snart vi hittat rätt person, vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt. Sänd din ansökan via angiven e-mailadress nedan.

KONTAKT

För ytterligare information kontakta: 

Polaris Headhunting AB

Charlie Hahne                                                        

Mobil: 070 480 7616                                              

E-mail: charlie.hahne@polarisheadhunting.com 

Logo Penlink