Skräddarsydda processer

Ibland har våra uppdragsgivare särskilda krav och önskemål på rekryteringsprocessen.

Vi diskuterar gärna skräddarsydda lösningar som passar varje uppdragsgivares specifika behov. I andra fall vill man ha en betydligt djupare psykologisk utvärdering – och då kan vi naturligtvis erbjuda även detta. Som Multi-channel search men med tillägg av:  

•Förstärkt annonsering  

•Djuputvärdering av psykolog

  

Rekryteringsadministration

Vissa uppdragsgivare vill i princip sköta rekryteringen själva på ett traditionellt sätt med annonsering e dyl, men har inte resurser att själva administrera hanteringen och kontakterna med alla sökanden.

Även detta kan vi hjälpa till med, och med vetskapen om att uppdragsgivarens varumärke värderas utifrån bl a externa kontakter, så sköter vi hela administrationen på ett professionellt och välgenomtänkt sätt där varje kandidat behandlas som en individ och möts med tillbörlig respekt. Resultaten sammanställs och uppdragsgivaren väljer själv hur de vill gå vidare med intervjuer, personprofilanalyser etc.

 

Styrelserekrytering

En kompetent och professionell styrelse kan göra stor skillnad i vilket bolag som helst. Ofta behöver man personer med specifika erfarenheter och egenskaper - men att hitta dessa utanför den närmaste vänkretsen kan vara nog så svårt.

Polaris Headhunting har ett stort kontaktnät och kommunicerar dagligen med olika företagsledare och styrelsemedlemmar, varför vi inte heller har några problem att leverera synnerligen kompetenta kandidater till både ordförandeposter och som styrelsemedlemmar.

  

Second opinion

Det händer att våra uppdragsgivare själva identifierar potentiella kandidater, men att man vill ha ett oberoende och opartiskt utlåtande om dessa.

Detta kan vi naturligtvis också hjälpa till med. Vi börjar med ett möte tillsammans med uppdragsgivaren för att förstå kravprofil på både kandidaten och befattningen. Därefter genomför vi intervjuer, personprofilanalyser och eventuell referenstagning av kandidaterna.

 

Skräddarsydd process

Passar inget av ovanstående alternativ in på hur ni skulle vilja gå tillväga?

Kontakta oss så kan vi utarbeta ett skräddarsytt förslag som passar just er och er verksamhet.