Martin har arbetat som VD, affärsområdeschef, konsultchef, KAM, projektledare, konsult, utvecklare, säljchef och säljare. Hans erfarenhet omfattar allt från statliga myndigheter och företag till privata företag där han arbetat i både stora multinationella företag och små start-ups. Han har suttit i styrelsen för flera framgångsrika konsultföretag. Under de senaste åren har Martin verkat som affärsmentor för ALMI och Nyföretagarcentrum. Martin är i grunden Civilingenjör men har därefter gått från tekniker till att ha ett fokus på ledarskap och affärsmannaskap.

Martin har stor erfarenhet kraven som ställs på anställda vad gäller personlighet, ledarskap och fackkompetens. De senaste åren har han arbetat med rena rekryteringsärenden.

Martin präglas av vetskapen att allt är under ständig förändring, och att då se till att det blir till det bättre.