Teknisk Säljare

Penlink AB är ett framgångsrikt teknikbolag i tillväxt och man behöver nu förstärka säljavdelningen med en Teknisk Säljare för komplex försäljning på nordisk nivå.

FÖRETAGET

Penlink AB är en framgångsrik leverantör av tekniska lösningar för tillverkningsindustrin och marknadsför några av marknadens starkaste komponenter och system, både delsystem och kompletta boxsystem, inom områdena servokomponenter, produkter för roterande överföring samt elektrooptik. Kunderna är främst välkända större samt medelstora tillverkande företag, vilka återfinns över hela norden.

Personalen på Penlink besitter ett stort tekniskt kunnande och har ett nära och långsiktigt samarbete med ett antal utvalda leverantörer runtom i världen inom respektive segment. Genom att fokusera på kvalitet i allt man gör, tillsammans med innovativa tekniska lösningar, gör det att Penlink mer än väl kan möta de hårda krav som storföretag ställer på sina underleverantörer - och tillväxten/framgångarna är ett bevis på detta.

Med för närvarande nio anställda på kontoret i Västberga präglas Penlink av ett genuint entreprenörskap och engagemang, det lilla företagets flexibilitet och korta beslutsvägar samt en god sammanhållning. Det senare betonas om inte annat av att varje arbetsdag börjar med en gemensam frukost för de som är på kontoret. Sedan 2016 är Penlink en del av Addtech-koncernen, affärsområde Components, vilket dessutom ger bolaget en långsiktig stabilitet och resurser man normalt sett inte finner i så pass små bolag. Det gör också att det för rätt person finns goda möjligheter för intern utveckling och framtida karriärmöjligheter.

Kontoret i Västberga har utmärkta kommunikationsmöjligheter med T-bana, pendeltåg och bil. Se även Penlinks hemsida för mer information: www.penlink.se samt koncernens hemsida: www.addtech.se/verksamhet/affarsomraden/components

BEFATTNINGEN

Som Teknisk Säljare hos Penlink kommer du att arbeta med bolagets hela produktprogram vilket inkluderar bl a roterskarvar, motorer, motorstyrning, pulsgivare, INS-komponenter/tröghetssensorer och elektrooptik. Din huvudsakliga uppgift blir att sälja och marknadsföra dessa produkter och lösningar till både befintliga och nya kunder i olika branscher över hela Norden.

Genom att kombinera olika komponenter till system skapar Penlink effektiva kundanpassade lösningar för olika specifika behov – både när det handlar om att förbättra en befintlig lösning eller att utveckla en helt ny produkt. I ett mindre bolag är samarbete viktigt och den Tekniska Säljaren kommer därför att arbeta nära bolagets övriga funktioner inom t ex projektledning, teknik och innesälj. Man arbetar också nära både sina kunder och leverantörer för att därigenom kunna skapa förtroende, konkurrenskraft och maximal kundnytta.

På Penlink arbetar man efter ”ax till limpa”-modellen varför den Tekniska Säljaren kommer att vara med i precis hela säljprocessen; från identifiering av nya affärsmöjligheter till deltagande i förstudier, offerering, avslut/avtalsskrivning samt uppföljning och kundvård. Att sälja tekniska lösningar i projekt till tillverkningsindustrin innebär i regel långa säljcykler och ledtider, vilket i sin tur innebär en komplex försäljning där en mängd olika intressenter på kundsidan blir inblandade; allt från utvecklingsavdelning och inköp till olika lednings-funktioner. Det är viktigt att kunna hantera detta.

På en marknad med en mängd möjligheter är det också viktigt att kontinuerligt kunna värdera vilka projekt och kunder man ska bearbeta, för att på så sätt kunna utnyttja sin tid effektivt och nå bästa möjliga utfall. Detta ställer sammantaget stora krav på medarbetarna men i gengäld har man också en relativt stor frihetsgrad att bearbeta marknaden på det sätt som man tillsammans med säljledningen finner lämpligt.

Som Teknisk Säljare planerar och bokar man självständigt in nya kundbesök på regelbunden basis och med god framförhållning. På Penlink värdesätter man kvalitativa kundbesök och visst resande ingår självklart som en naturlig del i arbetet, men utan några överdrifter därvidlag. Många kundbesök kan dessutom klaras av under dagsresor.

Penlink är i stark tillväxt och förhoppningen är att du kan växa och utvecklas tillsammans med bolaget och om möjligt ta ett än större ansvar framöver. Som Teknisk Säljare arbetar du på kontoret i Västberga och rapporterar till Penlinks Sales Director.

KANDIDATEN

För att lyckas i denna roll har du förmodligen någon form av ingenjörsbakgrund och/eller annan teknisk utbildning att falla tillbaka på, samt några års försäljningserfarenhet av liknande produkter och/eller tekniska lösningar. De produktområden som du eventuellt inte har arbetat med tidigare, samt eventuellt nytillkommande, har du en vilja att snabbt lära dig för att på så sätt kunna diskutera olika möjliga lösningar på ett övertygande sätt tillsammans med dina kunder.

I rollen som Teknisk Säljare arbetar du strukturerat, målmedvetet och lösningsinriktat och drivs framför allt av viljan att göra goda affärer, oavsett om det handlar om projekt hos nya kunder eller om merförsäljning till befintliga. Eftersom du har mycket kundkontakt blir förmågan till ett naturligt och effektivt relationsbyggande en viktig egenskap i denna tjänst. Du är också en bra kommunikatör för att därigenom på bästa sätt kunna förmedla nyttan med de tjänster och produkter som du marknadsför. Likaså gäller relationsbyggande och god kommunikation internt då samarbete och samarbetsvilja mellan de olika funktionerna är viktigt hos Penlink.

Att sälja tekniska lösningar till tillverkningsindustrin kräver visst tålamod och uthållighet då ledtider och säljcykler i projekt mot tillverkningsindustrin i regel är långa. På en marknad med en mängd olika möjligheter blir det också viktigt att kunna prioritera vilka projekt som du bör lägga mest energi på. Du gör kontinuerlig och tydlig avrapportering i CRM-systemet för att på så sätt underlätta framtida kontakter.

I ett mindre bolag måste man ibland även vara flexibel och beredd på att hugga i där det behövs - varför du är proaktiv, prestigelös, serviceinriktad och tar initiativ för att få saker och ting att hända. Att kunna arbeta självständigt och ha egen drivkraft är likaså viktigt. Sist men inte minst - du är kreativ och ser hellre möjligheter än problem.

Penlink AB arbetar med kunder i hela norden samt leverantörer från hela världen. Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, erfordras därför. I tjänsten kommer du att göra en hel del kundbesök, och körkort för bil är därför ett krav.

LÖN OCH ANDRA FÖRMÅNER

Penlink AB erbjuder en utmanande tjänst i ett framgångsrikt och expansivt företag. Lön och övriga förmåner kommer att ställas i relation till de krav och förväntningar som finns på kandidaterna, samt personernas bakgrund och erfarenhet.

ÖNSKAD TIDPUNKT FÖR TILLTRÄDE

Tillträde kan ske omgående eller enligt överenskommelse. I och med att vi löpande värderar de ansökningar vi får in, och tillsätter befattningen så snart vi hittat rätt person, vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt. Sänd din ansökan via angiven e-mailadress nedan.

KONTAKT

För ytterligare information kontakta:

Polaris Headhunting AB

Charlie Hahne                                                        

Mobil: 070 480 7616                                               

E-mail: charlie.hahne@polarisheadhunting.com  

Logo Penlink