För uppdragsgivare

Polaris är ett väletablerat och rikstäckande företag som erbjuder search- och rekryteringstjänster för både management- och specialistbefattningar inom de flesta branscher. Grunden i vårt arbete är Headhunting dvs att aktivt söka upp högpresterande och framgångsrika människor med både rätt personlig profil och kompetens för att därigenom säkerställa framgång.

PilarVi tror fullt och fast på ”ax till limpa”-modellen dvs att varje headhunter vägleder uppdragsgivaren genom hela processen.

Det innebär en kontaktperson på Polaris Headhunting som ständigt kan vara uppdaterad på utvecklingen i den aktuella rekryteringen. Eftersom det inte finns några gränssnitt mellan olika funktioner hos oss, gör det att vi alltid kan lämna den bästa servicen till både uppdragsgivare och kandidater.

Vi arbetar enligt en beprövad och framgångsrik metod där vi säkerställer att alla stenar vänds i jakten på de mest lämpliga kandidaterna - men är samtidigt både lyhörda och flexibla för speciella önskemål från våra uppdragsgivare, oavsett om det gäller publika eller konfidentiella uppdrag.

Tack vare att vi har närvaro på flera strategiskt utvalda platser i Sverige, så händer det naturligtvis att vi inom Polaris Headhunting samarbetar med olika rekryteringsprojekt; det är ju en av styrkorna med en geografiskt utspridd organisation. I de fall uppdragsgivaren exempelvis söker medarbetare till både Göteborg och Stockholm, eller behöver ett större antal rekryteringar gjorda samtidigt, kan det vara en fördel att ha headhunters som arbetar sida vid sida lokalt på båda ställena; men det är förstås något vi alltid kommer överens om med uppdragsgivaren innan vi sätter igång.

Tack vare ett starkt internationellt nätverk med andra professionella aktörer genomför vi också framgångsrikt rekryteringar i övriga Norden och Europa.