Multi-channel search

Polaris Headhunting arbetar normalt sett med s.k. Multi-channel search, vilket innebär att vi vänder på precis alla stenar för att hitta rätt kandidat till den aktuella tjänsten.

Många nyckelpersoner söker inte aktivt nytt arbete och kommer därför inte heller att svara på en traditionell platsannons, men när vi väl kontaktar dem så kan en bra diskussion och ett intresse uppstå. Andra å sin sida är aktivt ute och letar nytt jobb varför vi normalt sett också annonserar på internet.

Vi arbetar enligt en beprövad och framgångsrik metod och kortfattat beskrivet ingår följande moment:

• Analys av uppdragsgivarens verksamhet och kravprofil för att därigenom slå fast vilka företag, eller vilken typ av företag, som kan bli aktuella att genomlysa i sökandet. Här ingår också att se till "mjuka" värden som företagskultur och social profil för att säkerställa inte bara formell kompetens utan också att kandidaterna kommer att passa in och trivas i den miljö som erbjuds.  

• Annonsering på Internet, vår hemsida samt på de största jobbsajterna.

• Personligt kontaktnät. Alla Headhunters på Polaris Headhunting har egna professionella karriärer inom en rad olika branscher i bagaget, och tillsammans med vår mångåriga erfarenhet som Headhunters har vi byggt upp ansenliga kontaktnät vilket brukar resultera i direktkontakter med, eller vidarebefordrade tips om, lämpliga kandidater.

• Sökning i CV-databaser. Vi använder marknadens största och bästa CV-databaser för att därigenom öka möjligheten att hitta rätt personer.  

• Psykometrisk analys för våra slutkandidater; i första hand inte som ett urvalsverktyg utan snarare för att bygga på kandidaternas personliga profil ytterligare. Kanske kom inte all information fram under intervjun? Här får vi i så fall ett utmärkt tillfälle till en ytterligare diskussion om både stort och smått.  

• Referenstagning. Ibland vill uppdragsgivaren själv genomföra det här momentet men lika ofta gör vi det själva; det är med andra ord valfritt.