Anders Söderbergh

Anders har en lång och gedigen tidigare erfarenhet som headhunter i ett internationellt headhuntingföretag. Rekryteringsuppdragen har spänt över ett stort antal branscher med befattningar från VD-nivå till säljare, där många av företagen varit av multinationell karaktär och processen därmed sträckt sig över nationsgränserna.

Anders är utbildad Marknadsekonom och började sin karriär i resebranschen. Han har även en trainee utbildning från Posten och har haft ett antal befattningar i Posten AB, både centralt och regionalt. Anders har också arbetat med exportförsäljningen på SAAB Automobile och har dessutom över 10 års erfarenhet av företagsledning och som VD inom svenska innovationsföretag.

Entreprenörskap och företagande ligger Anders varmt om hjärtat och avspeglar sig i de rekryteringsprocesser som han driver. Ett stort personligt engagemang och en nära kommunikation med både kunder och kandidater ger framgångsrika rekryteringar.

Anders har som motto: ”Nätverk ger styrka”