Charlie Hahne

Charlie är utbildad vid KTH i Stockholm, men redan tidigt i karriären tog intresset för affärer och företagsledning över framför de mer vanliga ingenjörsuppgifterna. Efter att ha arbetat några år i olika säljledande befattningar inom en svensk global koncern, bl a som Regionchef för Sydostasien, återvände Charlie till Sverige och utmaningen som VD för en maskinleverantör till den globala massa- och pappersindustrin. Detta följdes sedermera upp med ett nytt VD-jobb, den här gången för en annan maskinleverantör som verkade inom VA, VVS, infrastruktur mm.

I en föränderlig värld med omorganisationer inom både koncern och dotterbolag så väcktes också intresset för människor på allvar – så när möjligheten att börja arbeta med headhunting uppenbarade sig under 2008 så blev det en bra matchning och ett naturligt nästa steg att ta efter närmare tio år som anställd VD. Som Headhunter har Charlie gjort uppdrag på alla nivåer och i en mängd olika branscher, från ledningsgrupper med VD & CFO-befattningar till försäljningsingenjörer och andra operativa specialister. Just förståelse för den specifika befattningen, och vem som passar in i rollen (samt i uppdragsgivarens miljö och kultur) är Charlies styrka i rekryteringsarbetet.

Charlie har också många andra strängar på sin lyra utanför arbetet och har bl a vunnit matlagningstävlingen Årets Hemmakock 2010! Som förebild finns idealen och universalgenierna under renässansen - personer som kunde vara experter på allt från teknik och uppfinningar till konst och litteratur.

Favoritcitat är : ”We will immediately do everything possible, the impossible takes a little longer.”