Affärsutvecklare / KAM

Excillum är ett prisbelönt innovationsföretag som går en ljus framtid till mötes. Man söker nu en erfaren person som ytterligare kan utveckla bolagets affär och samtidigt ta ansvar för ett antal nyckelkunder runtom i världen.

FÖRETAGET

Excillum utvecklar, tillverkar och säljer röntgenkällor inom mikrofokussegmentet med marknadens absolut bästa prestanda. Röntgenkällorna är i huvudsak baserade på Excillums unika teknik där anoden utgörs av en snabb stråle flytande metall istället för en solid metallanod. Tekniken är ursprungligen utvecklad på KTH men utvecklas sedan 2007 självständigt av Excillum, som nu också levererar dessa röntgenkällor över hela världen. 

Tekniken belönades 2011 med ett R&D 100 Award (”Innovationernas Oscar”) och Excillum utsågs dessutom av Ny Teknik och Affärsvärlden till ett av Sveriges hetaste teknikföretag 2013 & 2014. Röntgenteknik i allmänhet används idag i en mängd olika applikationer; inom allt från medicinsk teknik till olika industriella applikationer, säkerhetsteknik och inom grundforskning vid universitet.

Excillum är idag stort nog för att ha en stabil försäljning över hela världen, men är ändå litet nog för att varje medarbetare ska kunna förstå helheten och tydligt känna hur ens egen insats verkligen behövs. Företagskulturen karaktäriseras vidare av det mindre bolagets prestigelöshet i kombination med en stark lagkänsla och en gemensam vilja att utveckla verksamheten vidare tillsammans..

På Excillums kontor i Kista får du till att börja med arbeta med tolv ytterst kompetenta medarbetare, varav ungefär hälften är disputerade inom fysik/kemi, men vartefter försäljningen nu tar fart på allvar kommer även personalstyrkan att utökas löpande. Bolaget har en stark och långsiktig ägarstruktur vilket ytterligare borgar för trygghet. Se företagets hemsida för mer information: www.excillum.com

BEFATTNINGEN

Excillum står inför en spännande framtid där man under de närmaste åren förväntas växa kraftigt genom både ökad direktförsäljning och nya samarbetsavtal med olika partners. Nya unika och egenutvecklade produkter kommer att släppas med jämna mellanrum, vilket ytterligare säkerställer goda möjligheter till ökad tillväxt. Som ett resultat av detta vill man nu anställa en erfaren Affärsutvecklare / KAM som ska hjälpa bolaget att nå nästa nivå.

Befattningen som Affärsutvecklare / KAM är en både strategisk och operativ roll där du dels ska arbeta med övergripande frågor som produktdifferentiering, prissättning och positionering, men även ta ett aktivt sälj- och förhandlingsansvar för några av bolagets nyckelkunder. Idag sker försäljning till ungefär lika delar antingen direkt till slutkund/återförsäljare eller till OEM för inbyggnad i deras egna produkter. 

I arbetsuppgifterna ingår även att se över former och avtal för partnerhantering, samarbets- och leverantörsavtal för olika kundkategorier, affärsmässiga utvecklingssamarbeten osv. Du utvärderar och föreslår olika strategier vad gäller eventuella egna lokala försäljningsbolag kontra samarbete med agenter/återförsäljare/partners på de olika marknaderna. I juridiska och andra avtalsfrågeställningar samarbetar du med bolagets juridiska expertis på Advokatfirman Vinge, för att nå bra och heltäckande avtalslösningar.

Det blir en stor variation av spännande arbetsuppgifter och som Affärsutvecklare / KAM kommer man verkligen att sitta i företagets epicentrum med många externa kontaktytor och med en direkt påverkan på bolagets framtida utveckling. Du arbetar nära VD och övrig ledningsgrupp för att ta fram offensiva och hållbara affärsplaner, och ser även till att de kommersiella delarna i dessa implementeras. 

Excillums kunder återfinns över hela världen så resande blir ett naturligt inslag i arbetet, även om det inte förväntas bli några överdrifter därvidlag. Som Affärsutvecklare / KAM har man också initialt ett personalansvar för en person på försäljningsavdelningen, sitter med i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD.

KANDIDATEN

För att lyckas i den här tjänsten bör du vara en erfaren affärsutvecklare med mångårig erfarenhet av internationella affärer. Du har en ingenjörsbakgrund och en stark teknisk plattform att utgå ifrån, och har förmodligen arbetat med andra högteknologiska och/eller avancerade tekniska produkter förut.

Du brinner för att utveckla Excillums affärer, samtidigt som du har handlingskraft och en strategisk samt analytisk förmåga vilken gör att du både kan formulera affärsplaner och omsätta dem till praktisk handling. Du är genuint affärsinriktad och en van förhandlare med förmåga att tolka olika sorters avtal, och du har förmodligen också arbetat med att etablera och utveckla agenter/återförsäljare/partners tidigare.

Du är självgående samt proaktiv, planerar och tar ansvar för din egen verksamhet och dina egna aktiviteter; allt från att boka kundmöten till att föreslå förbättringar och förändringar i verksamheten. Förmågan till ett naturligt och effektivt relationsbyggande är en viktig egenskap för att lyckas i den här tjänsten.

Excillum är fortfarande ett litet bolag, om än växande, vilket betyder att man till viss del måste vara flexibel, prestigelös och beredd att hjälpa till inom flera områden. I detta fall kommer du också att få ett KAM-ansvar för vissa nyckelkunder, och då framförallt bland bolagets OEM-kunder. Du har en vana vid operativ försäljning sedan tidigare och förstår hur du ska gå tillväga för att utveckla relationerna och affärerna med utvalda nyckelkunder för att på så sätt generera merförsäljning. 

Då Excillum även arbetar med universitet och forskningsinstitut är det en fördel om du också har förståelse för offentlig upphandling; men det är dock inte ett krav. Excillum är ett internationellt verksamt företag och därför erfordras goda kunskaper i engelska. Kunskaper i andra språk är naturligtvis också välkomna, men är inte ett krav. Körkort för bil är också ett krav.

LÖN OCH ANDRA FÖRMÅNER

Excillum erbjuder en utmanande tjänst i ett internationellt, innovativt och expansivt företag. Lön och övriga förmåner kommer att ställas i relation till de krav och förväntningar som finns på kandidaterna, samt personernas bakgrund och erfarenhet.

ÖNSKAD TIDPUNKT FÖR TILLTRÄDE

Tillträde kan ske omgående eller enligt överenskommelse. I och med att vi löpande värderar de ansökningar vi får in, och tillsätter befattningen så snart vi hittat rätt person, vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt. Sänd din ansökan via angiven e-mailadress nedan.

KONTAKT

För ytterligare information kontakta:

Polaris Headhunting AB

Charlie Hahne                                                        

Mobil: 070 480 7616                                               

E-mail: charlie.hahne@polarisheadhunting.com                

Excillum Ny