Teknisk Säljare

AB Termidor är ett framgångsrikt och marknadsledande bolag med en intressant och stark produktportfölj, och tillsammans med det helägda dotterbolaget On-Way i Sverige AB söker man nu ytterligare en Teknisk Säljare med kemikunskaper.

Logo Termidor (1)